To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Normalny
już niedostępne -

"Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event"

TECHNOLOGIE dla MEDYCYNY


Logo programu Dialog - czarny napis DIALOG na białym tle, obok czerwone półokręgi

16 listopada 2017

KRAKÓW

Godziny: 14:00 - 17:00.

Miejsce: Politechnika Krakowska, Działownia, ul. Warszawska 24 Kraków


W imieniu Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz JM Rektora Politechniki KrakowskiejINTECH PK, Jagiellońskiego Centrum Innowacji  oraz Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy serdecznie na wydarzenie "Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event"  - Technologie dla Medycyny, które odbędzie się 16 listopada br., w Krakowie, w godzinach 14:00 - 17:00.


Click here for English version

Wydarzenie jest dedykowane firmom, które są nastawione na rozwój i w tym celu poszukują unikatowych technologii. Spotkanie będzie się składało z kilku do kilkunastu krótkich prezentacji, które przedstawią rozwiązania technologiczne bazujące na przełomowych badaniach naukowych, wiele z nich jest na etapie zaawansowanych prototypów lub nawet zostało przetestowanych i są gotowe do wdrożenia. 

Dzięki Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event zaoszczędzą Państwo czas i w jednym miejscu zbudują relacje z wyróżniającymi się naukowcami i przedstawicielami młodych i ambitnych firm technologicznych z całej Polski, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 instytutów naukowych, a także 14 centrów transferu technologii

Poprzednie spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem, a firmy i Topowicze nawiązali współpracę w obszarze Bezpieczeństwa i Obronności, a także Energetyki z kluczowymi w swoich obszarach, polskimi firmami.

W czasie wydarzenia przygotowaliśmy dla Państwa:

- TECH PITCH - prezentacje najnowszych technologii, jakie opracowali nasi naukowcy

- TECH TALKS - spotkania brokerskie z naukowcami, które będą miały miejsce po prezentacjach

- TECH WORKSHOPS - dedykowane warsztaty kreatywne

- Networking

PROGRAM TOP 500 INNOVATORS Affiliate Program Brokerage Event

14:00-14:10

Otwarcie spotkania:

"Czy nauka może wyjść za biznes?"

 • Dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tbc)
 • Konsulat USA w Krakowie (tbc)
 • Amerykańska Izba Handlowa (tbc)
 • Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators

14:10-14:20

Wprowadzenie i informacje ogólne o Top 500 Innovators Affiliate Program:

 • Anna Nikodym-Bilska, Jan Chełkowski - koordynatorzy Top 500 Innovators Affiliate Program

14:20-15:20

TECH CHALLENGE

Warsztaty "Poszukiwanie nowych rozwiązań dla lekarzy"

15:20-15:30

Przerwa kawowa

15:30-16:30

TECH PITCH

Prezentacje technologii - technologie dla medyny

Lista prezentacji:

1. FreezEye Tracker

2. Nowoczesny opatrunek na złamane kończyny "Exal Bone"

3. Cardiomatics - czego nauczyliśmy się z 13 milionów uderzeń serca

4. Liposacharyd LPS jako suplement lub element terapii w schorzeniach układu pokarmowego i alergiach

5. Ventil - system do niezależnej wentylacji płuc

6. HealthSens fever monitor ICT to medical device transformation

7. SCHI-FOUND - laboratoryjne, psychoedukacyjne i informatyczne wsparcie diagnostyki chorób psychicznych

8. Leukocyty supresorowe w terapii chorób autoimmunizacyjnych(SM, łuszczyca, colitis

16:30-17:00

TECH TALKS
Rozmowy B2B/Networking/Przerwa kawowa


Stowarzyszenie Top 500 Innovators jest platformą zrzeszającą kilkuset wyróżniających się przedstawicieli świata nauki oraz specjalistów w zakresie transferu technologii. Poza kompetencjami technologicznymi członków Stowarzyszenia Top 500 Innovators wyróżnia fakt, że są to doświadczeni liderzy, którzy łączą w sobie znajomość zagadnień biznesowych i badawczo-rozwojowych.

Program "Affiliate" Stowarzyszenia Top 500 Innovators dla firm to inicjatywa wzorowana na Affiliate Programs z powodzeniem realizowanych na wiodących światowych uczelniach takich jak np. University of California Berkeley czy Stanford University. Są one naturalnym środowiskiem współpracy naukowców z przedstawicielami przedsiębiorstw. Każdy program dedykowany jest konkretnej branży. Współpraca ta opiera się na regularnych spotkaniach służących wymianie wiedzy o nowych technologiach oraz dyskusji o pojawiających się trendach. Przy tej okazji budowane są relacje, które dają korzyści dla obu stron współpracy: firmom dają dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz możliwość wpływania na kierunek realizowanych badań. Z kolei twórcom technologii pozwalają poznać potrzeby firm, zweryfikować swoje koncepcje oraz pozyskać parterów do testowania i wdrażania wypracowanych rozwiązań. Udział firm w takich programach na uczelniach amerykańskich jest płatny.

Organizowany przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators Program "Affiliate" jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Program odpowiada kompleksowo na potrzebę nowoczesnego biznesu w zakresie budowania relacji i bliskiej współpracy z dostawcami nowych technologii. Jakość tej współpracy przekłada się bezpośrednio na dopasowanie nowych rozwiązań do potrzeb firmy, co jest kluczem do utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku wysokich technologii.

W przypadku Programu "Affiliate" Stowarzyszenia Top 500 Innovators, najważniejszą korzyścią dla firm jest czas, jaki oszczędzają na poszukiwaniach nowych technologii odwiedzając wiele ośrodków badawczych, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 instytutów naukowych, a także 14 centrów transferu technologii. Wśród Topowiczów są także osoby, które założyły własne firmy, aby wdrażać opracowane przez siebie technologie.

Podczas spotkania 16 listopad br. pragniemy Państwu zaprezentować możliwości, długofalowej współpracy w obszarze poszukiwania rzetelnych i sprawdzonych partnerów badawczo-rozwojowych oraz łączenia nauki z przemysłem, a w ślad za tym rozwoju innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji: affiliates@top500innovators@org

Współorganizatorzy:

      Znalezione obrazy dla zapytania politechnika krakowska Logo       INTECH PKZnalezione obrazy dla zapytania jagiellońskie centrum innowacyjności logo\


Partnerzy wydarzenia:

                UOTT - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii logo uott       UOTT - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii logo uw       Znalezione obrazy dla zapytania inkubator innowacyjności logo     Znalezione obrazy dla zapytania med meets tech logoZdjęcie użytkownika Porozumienie Spółek Celowych.


Patronat:

Znalezione obrazy dla zapytania logo NCBR

Patronat medialny:

Znalezione obrazy dla zapytania e-biotechnologia logo


Zapraszamy serdecznie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Top500 Innovators Affiliate Brokerage Event" 

TECHNOLOGIES for MEDICINE

Logo programu Dialog - czarny napis DIALOG na białym tle, obok czerwone półokręgi

16th November 2017

CRACOW

between 14:00 and 17:00

Politechnika Krakowska, Działownia, ul. Warszawska 24 Kraków, Poland.


On behalf of the Association of Top 500 Innovators, Ministry of Science and Higher Education,  INTECH PK, JCI and UOTT UW we invite you to inaugurate and participate in the "Top500 Innovators Affiliate Brokerage Event" for MEDICINE.

The event is dedicated for companies that are devoted to continuous growth and in order to achieve it - they are looking for unique technologies and people. 

During the meeting, Top 500 Innovators alumni as well as invited guests will present technologies that rely on groundbreaking scientific research. Many of them reached a prototype stage or even were tested in real operation environment and are ready to be implemented Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event gives a chance to build relations with outstanding scientists and technological companies. 

All this in just one place, which is time-efficient, as the Top 500 Innovators brings together 55 employees from 55 universities in Poland, 50 research institutes and 14 transfer centers. 

Previous Brokerage Events gathered many paticipating companies and their interest has been translated into cooperation in Defence&Security and Energy sectors, with key companies in Poland.

During the event we have prepared:

 • TECH PITCH - presentation of latest technologies developed by scientists from Top500 Innovators network
 • TECH TALKS - brokerage meeting with scientists, that will take place after the presentations
 • TECH WORKSHOPS - interactive presentations on methodologies we use in developing innovative solutions (including design thinking and business model canvas)
 • Networking

The goal of this meeting is to foster matchmaking between companies and technology providers.
As a result, you will establish new contact to further develop your involvement in innovation ecosystem.


AGENDA

of Top500 Innovators Affiliate Brokerage Event - technologies for MEDICINE

14:00- 14:10

Opening of the meeting: "How can science and business go together?"

 • Dr Piotr Dardziński, Undersecretary of State, Ministry of Science and Higher Education (tbc)
 • Konsulat USA in Cracow (tbc)
 • American Chamber of Commerce in Ploand (tbc)
 • Katarzyna Walczyk-Matuszyk, President, Association of Top 500 Innovators

14:10-14:20

Introduction to the Top500 Innovators Affiliate Programme

 • Anna Nikodym-Bilska, Jan Chełkowski - Coordinators of the Top 500 Innovators Affiliate Program

14:20-15:20

TECH CHALLENGE

"Searching for new solutions in Medicine" - Workshop

15:20-15:30

Coffee break

15:30-16:30

TECH PITCH

Flash Presentations: New technologies for MEDICINE

Lista prezentacji:

1. FreezEye Tracker

2. Nowoczesny opatrunek na złamane kończyny "Exal Bone"

3.  Cardiomatics - czego nauczyliśmy się z 13 milionów uderzeń serca

4. Liposacharyd LPS jako suplement lub element terapii w schorzeniach układu pokarmowego i alergiach

5. Ventil - system do niezależnej wentylacji płuc

6. HealthSens fever monitor ICT to medical device transformation

7. SCHI-FOUND - laboratoryjne, psychoedukacyjne i informatyczne wsparcie diagnostyki chorób psychicznych

8.  Leukocyty supresorowe w terapii chorób autoimmunizacyjnych(SM, łuszczyca, colitis

16:30- 17:00

TECH TALKS

B2B talks/Coffee break/Networking


 

The event organizer is The Association of TOP 500 Innovators, a platform of cooperation between representatives of science and technology transfer in Poland. The activities of the Association include promoting innovation, academic entrepreneurship, as well as commercialization of research results. The Association also actively cooperates with government institutions and public benefit organizations in developing the best environment for the cooperation between science and business.

The program is inspired by affiliate programs successfully operating on world leading universities like the University of California Berkeley and Stanford University. Affiliate programs encourage an environment of cooperation between academia and business. Each program is dedicated to a specific technical field. Cooperation within an affiliate program is based on regular networking events that give the opportunity to exchange knowledge about new technologies and discuss new trends. Thanks to periodic meetings, participants build a relationship fruitful for both sides. Companies obtain access to highly qualified experts which generates an impact on future research activities. On the other hand, inventors can learn about company needs, verify developed ideas and gain partners for testing and market introduction of provided solutions. In the USA, affiliate programs are paid for by business participants.

Top 500 Innovators Affiliate Program is the first affiliate program in Poland. It is a comprehensive response to high-tech business needs in establishing long term relationships and close cooperation with inventors of new technologies. The high quality of this co-operation results in perfect adjustment of new solutions to the needs of the company. This is the key to maintaining a sustainable competitive advantage in the market of high technologies, such as the sector of defense and security. Inventors associated in our program express a strong commitment in cooperation with companies.

With the Affiliate Program of The Association of TOP 500 Innovators, the most important benefit for businesses is the time they spend on new technology research when visiting many research centers, as the Top 500 Innovators brings together 55 employees from 55 universities in Poland, 50 research institutes and 14 transfer centers. Technology. Among Top 500 Innovators alumni are also people who have established their own companies to implement the technologies developed by them.

During the November 1 Brokerage Event we would like to present you the opportunity of long-term cooperation in the field of searching for reliable R&D partners, and put science into work with industry.

If you have any questions we are at your disposal: affiliates@top500innovators.org


Coorganizers:

Znalezione obrazy dla zapytania politechnika krakowska Logo INTECH PKZnalezione obrazy dla zapytania jagiellońskie centrum innowacyjności logo\


Event partners:

             UOTT - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii logo uott       UOTT - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii logo uw      Znalezione obrazy dla zapytania inkubator innowacyjności logo  Znalezione obrazy dla zapytania med meets tech logo  Zdjęcie użytkownika Porozumienie Spółek Celowych.


Patron:

Znalezione obrazy dla zapytania logo NCBR

Media Patron:

Znalezione obrazy dla zapytania e-biotechnologia logo

Zobacz również:

konferencje konferencje w Krakowie wydarzenia Kraków innowacje startup TOP500Innovators